Přípravný kurz angličtiny pro studenty kombinované formy studia - obor Finance a řízení

Katedra ekonomickcýh studií připravila pro zájemce z řad studentů přípravný kurz anglického jazyka. Kurz je zaměřený na opakování anglické gramatiky a konverzaci a je určen pro studenty kombinovaného studia oboru Finance a řízení a bude probíhat v září 2018. Časová dotace: celkem 12 vyučovacích hodin.

Jedná se o intenzivní  výuku, která by měla studentům pomoci v úspěšném absolvování povinného předmětu Anglický jazyk ve všech jeho úrovních.

Výuka bude probíhat blokově ve těchto termínech:

  • Pátek 14.9. - 17:00 - 19:15
  • Sobota 15.9. - 10:00 - 12:15
  • Pátek 21.9. - 17:00 - 19:15
  • Sobota 22.9. - 10:00 - 12:15

Do kurzu se mohou zapsat studenti oboru Finance a řízení z libovolného semestru studia, kteří potřebují procvičit anglický jazyk. V případě volné kapacity se mohou zapsat i studenti prezenční formy studia.

Kurz bude probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců (15). Maximální počet je daný kapacitou učebny. 

Závaznou přihlášku můžete vyplnit zde.

Ukončení podání přihlášek: 1. 9. 2018.

Další informace poskytne Mgr. Martina Winklerová, Ph.D., e-mail: martina.winklerova@vspj.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz