Katedra ekonomických studií

Cesta: VŠPJ / Katedra ekonomických studií / Úvodní stránka / O katedře

Katedra ekonomických studií

Charakteristika pracoviště

Katedra zajišťuje v rámci studijního programu EKONOMIKA A MANAGEMENT výuku ekonomických odborných předmětů především pro studenty studijního oboru FINANCE A ŘÍZENÍ (viz níže).

Vedení a sekretariát katedry

  • Vedoucí katedry: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
  • Zástupce vedoucího: Ing. Roman Fiala, Ph.D.
  • Referentka katedry: Markéta Stejskalová

Provozní doba sekretariátu pro studenty platná od 1.9.2016:

pondělí 9:00 - 12:00     15:00 - 17:00
úterý 9:00 - 12:00     14:00 - 15:00
středa 9:00 - 12:00     14:00 - 15:00
čtvrtek 9:00 - 12:00     
pátek 9:00 - 12:00     

Dne 16.5.2017 jsou provozní hodiny sekretariátu od 13:00 do 15:00 hod.

Kde nás najdete?

Katedra ekonomických studií sídlí v kancelářích 3N065 až 3N076. Někteří externisté sídlí v suterénu v akademické pracovně.

Garantovaný obor Finance a řízení

Obecným cílem studia oboru Finance a řízení je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované bakalářské vzdělání. Posluchači se připravují pro výkon praktických činností v oblasti řízení financí a ekonomiky včetně využívání informačních technologií. V sérii navazujících předmětů studují zejména problematiku finančního řízení organizací a s tím souvisejících daňových systémů, účetnictví finančního i manažerského. Opomíjeno není ani marketingové řízení firem, řízení jakosti a informatika. V důsledku takto pojatého studia jsou jeho absolventi schopni působit na středních řídících pozicích podniků i veřejných organizací a bez problémů zde řešit standardní ekonomické situace.

Významnou součástí studia je odborná studijní praxe, která umožňuje studentům konfrontaci teoretických poznatků s problematikou konkrétních institucí a usnadňuje jim vstup do jejich budoucího zaměstnání. Je rozvržena jednak na třítýdenní prázdninovou praxi, jednak na celosemestrální souvislou odbornou praxi v šestém semestru.