Zdokonalovací kurz angličtiny pro studenty kombinované formy studia - obor Finance a řízení

Katedra ekonomickcýh studií připravila pro zájemce z řad studentů zdokonalovací kurz anglického jazyka. Kurz je zaměřený na opakování anglické gramatiky a konverzaci a je určen pro studenty kombinovaného studia oboru Finance a řízení a bude probíhat na přelomu srpna a září. Časová dotace: celkem 12 vyučovacích hodin.

Jedná se o intenzivní  výuku, která by měla studentům pomoci v úspěšném absolvování povinného předmětu Anglický jazyk ve všech jeho úrovních.

Výuka bude probíhat blokově v těchto termínech:

  • Pátek 30. 8. - 17:00 - 19:15
  • Sobota 31. 8. - 9:00 - 11:15
  • Pátek 6. 9. - 17:00 - 19:15
  • Sobota 7. 9. - 9:00 - 11:15

Do kurzu se mohou zapsat studenti oboru Finance a řízení z libovolného semestru studia, kteří potřebují procvičit anglický jazyk.

Kurz bude probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců (10). Maximální počet je daný kapacitou učebny (24). 

Závaznou přihlášku můžete vyplnit zde.

Ukončení podání přihlášek: 29. 8. 2019.

Další informace poskytne Mgr. Martina Winklerová, Ph.D., e-mail: martina.winklerova@vspj.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz