Vyrovnávací kurz angličtiny pro studenty FŘ

Katedra ekonomických studií připravila pro zájemce z řad studentů vyrovnávací kurz anglického jazyka. Kurz je zaměřený na opakování anglické gramatiky a konverzaci a je určen pro studenty oboru Finance a řízení (prezenční forma) a bude probíhat v září 2020. Časová dotace: celkem 12 vyučovacích hodin.

Jedná se o intenzivní  výuku, která by měla studentům pomoci v úspěšném absolvování povinného předmětu Anglický jazyk ve všech jeho úrovních.

Výuka bude probíhat blokově v těchto termínech:

  • Pondělí 7. 9. 2020 (9:00 - 11:30)
  • Úterý 8. 9. 2020 (9:00 - 11:30)
  • Čtvrtek 10. 9. 2020 (9:00 - 11:30)
  • Pátek 11. 9. 2020 (9:00 - 11:30)

Do kurzu se mohou zapsat studenti oboru Finance a řízení z libovolného semestru studia, kteří potřebují procvičit anglický jazyk, nebo nezvládli zápočtové testy. Pokud student absolvuje celý seminář, bude mu umožněn ještě jeden (třetí) pokus zápočtového testu.

Kurz bude probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců (10). Maximální počet je daný kapacitou učebny (24). 

Závaznou přihlášku můžete vyplnit zde.

Ukončení podání přihlášek: 15. 8. 2020.

Další informace poskytne Mgr. Martina Winklerová, Ph.D., e-mail: martina.winklerova@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz