Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Informace k SZZ

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby závěrečné práce a státní zkoušky ze studijního programu. Státní zkouška se studijního programu Finance a řízení sestává ze tří částí: Společného programového základu, Financí a Managementu. 

Směrnice k SZZ

Směrnici lze stáhnout na stránce níže. 

Okruhy SZZ

Okdruhy pro státní závěrečné zkoušky platný pro studenty, kteří započali studium od akademického roku 2013/2014 (včetně těch, kteří studují ve studijních plánech od akademického roku 2015/16 a 2016/17) najdete na konci stránky níže. 

Harmonogram SZZ

Harmonogram pro příslušný semestr najdete v souborech níže. SZZ probíhají obvykle v lednu/únoru (zimní semestr) a v červnu/září (letní semestr). Termíny SZZ naleznete také v harmonogramu v IS.

Další informace

Podmínky pro přihlášení k SZZ:
  • Viz "Směrnice ke státním závěrečným zkouškám" SP č.1/2018 - platná od 13. 3. 2018 (dostupná v IS - Soubory ke stažení - směrnice prorektorů, nebo níže mezi soubory).
  • Na státní zkoušku ze studijního programu u i na obhajobu se lze přihlásit tehdy, pokud student splnil všechny předměty v předepsané struktuře dané jeho studijním plánem (tj. získal minimálně 180 kreditů).

Bakalářské práce - obor FINANCE A ŘÍZENÍ

Problematiku bakalářských prací (dále jen "BP")  upravují následující vnitřní předpisy VŠPJ (všechny dostupné v IS v souborech ke stažení), se kterými je potřeba se seznámit:

  • Studijní a zkušební řád VŠPJ platný od 27.6.2017 (dále jen SZŘ)
  • Směrnice k zamezení plagiátorství SP č.5/2017 (platná od 24.11.2017)
  • Směrnice k vedení, vypracování a zveřejňování bakalářských prací SP č.6 2017 (platná od 24. 11. 2017, dále jen "Směrnice k BP")

Hlavní body BP naleznete v sekci Závěrečné práce

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz