Uznávání předmětů

Postup

 • Všechny žádosti o uznání předmětů (na základě studia na jiné VŠ) garantovaných katedrou ekonomických studií jsou posuzovány jednotlivě.
 • Podle čl. 16 Studijního a zkušebního řádu VŠPJ musí žádost o uznání předmětu student podat v průběhu tvorby rozvrhu příslušného semestru před odesláním „Zápisového listu“ a povinné přílohy musí doložit nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.
 • Podrobný postup při podávání žádosti o uznání předmětů zde.

Uznávají se pouze předměty, které:

 1. byly úspěšně vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti
 2. mají větší než 75% shodu obsahu s předmětem vyučovaným na VŠPJ,
 3. pokud byly zakončeny zkouškou, pak budou uznány známky 1 a 2 či písmena "A, B, C" v případě klasifikace A-F
 4. neuznávají se volně volitelné předměty (s výjimkou předmětů absolvovaných v zahraničí v rámci Erasmus výměny organizované VŠPJ či jinou VŠ)

V případě nejasností, prosím, kontaktujte vedoucí katedry Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D. (martina.kuncova@vspj.cz)

Uznání předmětu "Praxe"

Postup při podávání žádosti o uznání předmětu Praxe zde.

Podmínky pro uznání praxe na katedře ekonomických studií:

 • Potvrzení zaměstnavatele o délce vykonávané praxe, která trvala minimálně 12 měsíců (místo potvrzení o délce zaměstnání např. můžete doložit kopií své pracovní smlouvy a doklad, kde zaměstnavatel potvrzuje, časový úsek, kdy byl u něj student zaměstnán  tzn. od začátku zahájení, do okamžiku  ukončení praxe apod.), při odpracování minimálně 600 hodin/rok.
 • Popis pracovní funkce nebo funkcí, které student zastával (může být uvedeno i v seminární práci).
 • Seminární práci zpracovanou podle článku 7 (Požadovaná struktura a provedení seminární práce je uvedena v „Průvodci praxí na VŠPJ. Obor Finance a řízení“ (v části "Hodnocení praxe"), který naleznete na této stránce: https://pruvodce.vspj.cz/kes-fr-pruvodce.
 • Dotazník vyplněný studentem.

V případě nejasností, prosím, kontaktujte garanta praxí Ing. Dagmar Frendlovskou, Ph.D. (dagmar.frendlovska@vspj.cz)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz