Katedra ekonomických studií
Publikováno: 1. 3. 2024 09:58
Autor: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Katedra ekonomických studií

Charakteristika pracoviště

Katedra zajišťuje výuku ekonomických odborných předmětů především pro studenty studijního oboru a programu FINANCE A ŘÍZENÍ (viz níže).

Garantované studijní programy a obory

Garantovaný obor Finance a řízení (v rámci studijního programu Ekonomika a management) a program Finance a řízení

Obecným cílem studia oboru i programu Finance a řízení je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované bakalářské vzdělání. Posluchači se připravují pro výkon praktických činností v oblasti řízení financí a ekonomiky včetně využívání informačních technologií. V sérii navazujících předmětů studují zejména problematiku finančního řízení organizací a s tím souvisejících daňových systémů, účetnictví finančního i manažerského. Opomíjeno není ani marketingové řízení firem, řízení jakosti a informatika. V důsledku takto pojatého studia jsou jeho absolventi schopni působit na středních řídicích pozicích podniků i veřejných organizací a bez problémů zde řešit standardní ekonomické situace.

Významnou součástí studia je odborná studijní praxe, která umožňuje studentům konfrontaci teoretických poznatků s problematikou konkrétních institucí a usnadňuje jim vstup do jejich budoucího zaměstnání. Jedná se o celosemestrální souvislou odbornou praxi v šestém semestru.

Charakteristika studijních programů

Detailní informace o studijním programu Finance a řízení naleznete zde.

Kde nás najdete?

Katedra ekonomických studií sídlí ve 3. nadzemním podlaží v rekonstruované části budovy, od kanceláře 3N065-3N076 a v kancelářích 1N061, sekretariát pak v místnosti 3N066 a vedoucí katedry v místnosti 3N076.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...