Katedra ekonomických studií
Publikováno: 10. 9. 2018 08:20
Autor: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Vítejte na stránkách projektu Rozjezdy VŠPJ

Projekt Rozjezdy VŠPJ je tu, aby pomohl rozvinout podnikatelský potenciál studentů.

Pomocí koučingu a odborného poradenství pomáhat studentům s realizací jejich podnikatelských nápadů.

Pomůžeme vám realizovat váš sen! Jak? Podívejte se na toto krátké video, řekne více.

Sníte o tom, že budete nezávislí? Máte nápad na podnikání a nejste si jisti, zda je reálný? Chcete podnikat, ale nejste si jistí, co všechno pro to musíte udělat? A chcete vůbec podnikat?

Zkušenosti našich odborníků říkají, že mezi studenty je mnoho jedinců, kteří v hlavě nosí nápady s potenciálně velkým komerčním úspěchem. Nejistota, neznalost či nedostatečná podpora těchto lidí vede k tomu, že propásnou svoji šanci.

VŠPJ vám proto nabízí jedinečnou možnost bezpečně si otestovat váš plán a nechat jej posoudit odborníky z praxe i akademické sféry. Úspěšné návrhy postoupí do dalšího kola soutěže, aby nakonec několik finalistů dostalo možnost konzultací a spolupráce se špičkovými odborníky v oboru.

Do soutěže je možné se přihlásit jako jednotlivec nebo týmově ve složení max. 3 členů. Dáváme možnost přihlásit jeden i více (není stanoven limit) podnikatelských nápadů od jednoho autora či autorského týmu. Pro všechny účastníky finálního kola jsou připraveny hodnotné dárky.

VYHLÁŠENÍ 1. ROČNÍKU PROJEKTU ROZJEZDY VŠPJ

Jak se přihlásit?

 1. Vyplnit přihlašovací formulář a krátce podle zadaných kritérií popsat svůj nápad.
 2. Formulář odeslat elektronicky na jeden z uvedených emailů: dagmar.frendlovska@vspj.cz, katerina.berkova@vspj.cz. K vyplnění přihlášky poskytujeme také konzultace. Neváhejte se na nás obrátit o radu prostřednictvím uvedených emailů.   
 3. Odevzdat tištěnou a podepsanou verzi přihlášky v úředních hodinách na sekretariátu Katedry ekonomických studií VŠPJ do rukou Markéty Stejskalové, místnost 3N008.

Formální požadavky na odevzdání přihlášky

Uchazeč vyplní podle pokynů elektronický formulář přihlášky, který zašle na kontaktní email. Zároveň do stanového termínu musí učinit odevzdání přihlášky v tištěné verzi, kterou je povinen podepsat. V případě nesplnění tohoto formálního požadavku se stává přihláška uchazeče neplatnou a uchazeč nebude zařazen do výběru hodnocení.

HARMONOGRAM

9. 4. 2018        Uzávěrka přihlášek do 1. výběru

Pozor: Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 23. 4. 2018, a to jako reakce na požadavky ze strany studentů, abychom poskytli více času na důkladnější promyšlení podnikatelských nápadů.

16. 4. 2018      Vyhodnocení přihlášek – 1. výběr nejzajímavějších nápadů

3. 5. 2018      Prezentace vybraných podnikatelských nápadů na VŠPJ – postup do užšího výběru

Po prezentaci bude následovat rozvoj a vedení vybraných týmů, které budou pracovat na podnikatelském záměru. K tomu jim budou poskytovány odborné přednášky, které zajistí akademičtí pracovníci Katedry ekonomických studií a odborníci z praxe. A jako motivací k vydržení v tomto projektu a k rozvoji vlastního podnikatelského nápadu budou také sponzorské dárky, na které se mohou vybraní studenti těšit.

Přednášky budou dobrovolné, týmy je nemusí využít, ale budou měřeny jejich výstupy a výsledky rozvoje.

KRITÉRIA HODNOCENÍ PODNIKATELSKÝCH NÁPADŮ

 1. Praktická a společenská užitečnost nápadu, tj. potřebnost
 2. Reálnost převedení nápadu do reality
 3. Novost či ojedinělost nápadu a jeho aktuálnost
 4. Časová náročnost daného nápadu (tj. kolik času bude potřeba na přípravu Vašeho nápadu, přibližně odhadněte na týdny, měsíce) 
 5. Vymezení segmentu (tj. určení cílové skupiny, region, kraj)
 6. Finanční zátěž a hrubé určení zdrojů financování (tj. z čeho to budete financovat a kolik by vás rozjezd této činnosti stál)
 7. SWOT analýza nápadu (tj. silné a slabé stránky uvnitř činnosti; hrozby a příležitosti z vnějšího prostředí)

A jak bude váš rozvoj pokračovat v budoucnu a co se stane s vaším nápadem?

Po tomto prvním koučingu se budete moci na podzim 2018 zúčastnit workshopu Podnikni to! pod vedením Ing. Jakuba Tížka, který má s vedením studentů v oblasti podnikání praktické zkušenosti. Za pomoci Ing. Tížka budou projekty studentů rozvíjeny a přetaveny do reálu, tedy posunuty k plnému životu. Bližší informace budeme doplňovat. Sledujte náš web!

Mediálním partnerem této akce je Česká televize.

Akce Rozjezdy VŠPJ byla odvysílaná Českou televizí dne 4.5.2018 v regionálním zpravodajství. Záznam můžete zhlédnout zde.

Co napsala Česká televize o projektu Rozjezdy VŠPJ, přečtěte si zde.

Sponzorem této akce jsou:

 • ČSOB, a.s.
 • HC Dukla
 • Katedra ekonomických studií VŠPJ
 • Knihovna VŠPJ
 • Kronospan ČR, spol. s r.o.
 • Magistrát města Jihlavy
 • My plans
 • Technologický park Jihlava
 • Tiskárna Unipress s.r.o.
 • UOL a.s.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...