Katedra ekonomických studií

Prázdninové školy KES

Katedra ekonomických studií VŠPJ průběžně připravuje prázdninové školy pro studenty VŠPJ. Pokud byste o ně měli zájem, kontaktujte vedoucí katedry Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D. (kuncova@vspj.cz).

Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

  • zájemce o prázdninovou školu se ještě v rámci řádného zkouškového období může zapsat do prázdninové školy a případně podat žádost o prodloužení zkouškového období. Po závazném zápisu do prázdninové školy a vyhodnocení dalších podkladů může prorektor pro studium této žádosti vyhovět.
  • Minimální počet studentů ve skupině je 10, prorektor pro studium může v odůvodněných případech povolit otevření skupiny s méně než 10 studenty.
  • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucí katedry.
  • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
  • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

Katedra ekonomických studií pořádá pro studenty, kteří si potřebují lépe osvojit základy povinných předmětů, tyto prázdninové školy a kurzy

Nabídka pro letní semestr:

  • angličtina - podpůrný kurz

Podpůrný kurz angličtiny pro studenty oboru Finance a řízení

Kurz je zaměřený na opakování anglické gramatiky a konverzaci, je určen pro studenty oboru Finance a řízení a bude probíhat v září 2022. Časová dotace: celkem 10 vyučovacích hodin. Jedná se o intenzivní výuku, která by měla studentům pomoci v úspěšném absolvování povinného předmětu Anglický jazyk ve všech jeho úrovních.

Výuka bude probíhat blokově v těchto termínech:

  • Pondělí 5. 9. 2022 (9:00–12:30)
  • Úterý 6. 9. 2022 (9:00–12:30)
  • Čtvrtek 8. 9. 2022 (9:00–12:30)

Do kurzu se mohou primárně zapsat studenti oboru Finance a řízení – 1FŘ – u2 a u4, ale i ti, kteří potřebují procvičit anglický jazyk, nebo nezvládli zápočtové testy. Pokud student absolvuje celý seminář, bude mu umožněn ještě jeden (třetí) pokus zápočtového testu.

Kurz bude probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců (10). Maximální počet je daný kapacitou učebny (24). 

Přihlásit se můžete přes Informační systém VŠPJ.

Ukončení podání přihlášek: 25. 8. 2022.

Další informace poskytne Mgr. Martina Winklerová, Ph.D., e-mail: martina.winklerova@vspj.cz

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...