Katedra ekonomických studií
Publikováno: 4. 3. 2018 11:35
Autor: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Projekty operačních programů

OP VK

Členové katedry ekonomických studií se podíleli na řešení těchto projektů:

Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ

 • projekt řešen v letech 2012-2014
 • partneři projektu: České vysoké učení technické v Praze, Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci
 • cíl projektu: popularizace výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a žáky vybraných středních škol, cyklus popularizačních přednášek, uspořádání Dne výzkumu a vývoje na VŠPJ

Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu

 • projekt řešen v letech 2011-2013
 • partneři projektu: Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava, Krajská hospodářská komora kraje Vysočina
 • cíl projektu: vytvořit portál praxí - nyní dostupné na praxe.vspj.cz

Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť

 • projekt řešen v letech 2010-2012
 • partneři projektu: MZLU, SVŠE, SVOŠS, kraj Vysočina, KHK, Magistrát města Jihlavy
 • cíl: zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zúčastněnými partnery, uspořádat semináře a konference - výsledkem je portl konferencí a seminářů konfrence.vspj.cz a každoroční pořádání konference Konkurence

Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole

 • projekt řešen v letech 2009-2012
 • cíl projektu: vytvoření 150 elearningových opor ve všech stud.programech VŠPJ v prostředí LMS Moodle (zejména pro kombinovanou formu studia)
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...