Katedra ekonomických studií
Publikováno: 4. 8. 2023 10:34
Autor: Markéta Stejskalová

International Business Week a Blended Intensive Programme

International Business Week (IBW) a Blended  Intensive Programme

Volitelné předměty v AJ

Jedinečná příležitost, jak získat zkušenosti v zahraničí

Co je IBW?

International Business Week (IBW) je označení pro týdenní projektové aktivity, které se konají na partnerských vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě IBW. Za VŠPJ organizuje aktivity IBW Katedra ekonomických studií. Destinace: Belgie, Lotyšsko, Nizozemí, Německo, Portugalsko.

Studenti po jeho absolvování získají 2 kredity a certifikát.

Co je BIP?

Blended Intensive Programme (BIP) představuje rozšíření programu IBW o on-line část, jedná se tedy o kombinaci on-line a prezenční výuky.

Studenti po jeho absolvování získají 3 kredity a certifikát.

Co studenty na IBW a BIP čeká?

Za každou zapojenou vysokou školu se jednotlivých IBW a BIP účastní maximálně 5 studentů, a to z oborů Finance a řízení, Cestovní ruch a Aplikovaná informatika. Studenti jsou pořádající partnerskou vysokou školou rozděleni do týmů (každý tým je složený ze studentů různých národností). Společně pak řeší reálnou případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují
a prezentují. Součástí týdne je i návštěva místní firmy nebo instituce, kulturní program
a společná večeře. Komunikačním jazykem je angličtina. Tým z každé vysoké školy obvykle doprovází akademický pracovník, který se podílí na koučování a hodnocení studentských týmů.

IBW na University of Rotterdam ukazuje video.  

Poplatek za IBW

Veškeré náklady na IBW si hradí student sám. Poplatek se pohybuje v rozmezí od 290 do 330 EUR a pokrývá:

  • ubytování,
  • snídaně,
  • obědy,
  • exkurze,
  • společenský program.

Student si také zajišťuje a hradí dopravu na místo.

Financování BIP

Studenti získají Erasmus grant na základě žádosti, které za ně podá mezinárodní odd. Finanční podpora (grant) představuje 70 EUR na den prezenční výuky, tato podpora nenáleží studentovi ve dnech on-line výuky. Erasmus grant má primárně pokrýt poplatek, který stanoví organizátoři BIP (obvykle 290-350 EUR). Poplatek pokrývá ubytování, snídaně a obědy. Zbytek prostředků z grantu může student použít na dopravu a ostatní náklady (večeře). VŠPJ vždy předem uhradí poplatek, studenti tak obdrží pouze rozdíl mezi grantem
a poplatkem.

Komu je program IBW a BIP určený?

Na IBW a BIP by měl vyjet student, který je zvídavý, rád cestuje a poznává nové lidi a země, nebo chce v budoucnu strávit v zahraničí delší dobu, např. v rámci pobytů organizovaných VŠPJ s dotací evropského výměnného programu Erasmus+.

Kde se IBW a BIP konají?

Obvyklé destinace: Belgie, Dánsko, Finsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemí, Portugalsko a Polsko.

Kdy se IBW a BIP konají?

IBW a BIP organizují jednotlivé partnerské vysoké školy. Obvykle v termínech listopad/prosinec a březen/duben. Přesné termíny oznamuje koordinátorka IBW a BIP, Ing. Martina Chalupová, Ph.D., vždy na začátku akademického roku v e-learningu a pomocí vzkazů v informačním systému VŠPJ.

Jak se přihlásit?

Kontaktujte Ing. Martinu Chalupovou, Ph.D. (martina.chalupova@vspj.cz), vyplňte a pošlete jí závaznou přihlášku (ke stažení zde).

Proč uvažovat o IBW a BIP?

  • Poznáte prostředí jiných vysokých škol a zemí.
  • Seznámíte se se studenty z jiných zahraničních škol.
  • Ověříte a prověříte své jazykové a odborné znalosti.
  • Program IBW nabízí exkurze do firem a kulturně poznávací program.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...