Katedra ekonomických studií
Publikováno: 11. 2. 2021 11:25
Autor: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Informace k SZZ

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby závěrečné práce a státní zkoušky ze studijního programu. Státní zkouška se studijního oboru Finance a řízení sestává ze tří částí: Společného programového základu (Ekonomie), Financí a Managementu. 

Směrnice k SZZ

Směrnici lze stáhnout na stránce níže nebo z IS.

Okruhy SZZ

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky platné pro studenty, kteří započali studium od akademického roku 2013/2014 (včetně těch, kteří studují ve studijních plánech od akademického roku 2015/16 a 2016/17) najdete na konci stránky níže. Okruhy pro státní závěrčné zkoušky pro studenty, kteří nastoupil do akademického roku 2019/2020 a později, budou doplněny koncem semestru.

Harmonogram SZZ

Harmonogram pro příslušný semestr najdete v souborech níže. SZZ probíhají obvykle v lednu/únoru (zimní semestr) a v červnu/září (letní semestr). Termíny SZZ naleznete také v harmonogramu v IS či na webových stránkách.

Další informace

Podmínky pro přihlášení k SZZ:
  • Viz "Směrnice ke státním závěrečným zkouškám" SP č.1/2020 - platná od 28. 1. 2020 (dostupná v IS nebo níže mezi soubory).
  • Na státní zkoušku ze studijního programu u i na obhajobu se lze přihlásit tehdy, pokud student splnil všechny předměty v předepsané struktuře dané jeho studijním plánem (tj. získal minimálně 180 kreditů).

Bakalářské práce - obor FINANCE A ŘÍZENÍ

Problematiku bakalářských prací (dále jen "BP")  upravují následující vnitřní předpisy VŠPJ (všechny dostupné v IS), se kterými je potřeba se seznámit:

Hlavní body BP naleznete v sekci Závěrečné práce

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...