Katedra ekonomických studií
Publikováno: 17. 2. 2021 06:57
Autor: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Výuka KES

Katedra ekonomických studií (KES) zajišťuje výuku ekonomických odborných předmětů především pro studenty studijního programu Finance a řízení, částečně pro studenty stdijního programu Cestovní ruch a staršího studijního programu Ekonomika a management, který je na VŠPJ zastoupen dvěma studijními obory:

 • oborem FINANCE A ŘÍZENÍ, pro který je KES oborovou katedrou a vyučuje většinu jeho předmětů, a dále
 • oborem CESTOVNÍ RUCH, na kterém předměty zajišťované KES tvoří přibližně čtvrtinu profilových předmětů.

Zbývajícím neekonomickým studijním oborům a programům jsou nabízeny předměty seznamující se základy ekonomiky, daní či účetnictví.

Studijní plán programu/oboru Finance a řízení a jeho struktura

Tříletý bakalářský studijní program Finance a řízení zahrnuje (pro studenty, kteří nastoupili v roce 2019 a později) povinné, povinně volitelné a volitelné předměty s celkem požadovanou zátěží rovnající se 180 kreditům (průměrně 60 kreditů za rok a 30 za semestr). Doporučený studijní plán pro prezenční formu studia lze nalézt zde, pro kombinovanou formu pak zde.

Povinné předměty

Mezi povinné předměty patří:

 • Mikroekonomie/Microeconomics
 • Makroekonomie/Macroeconomics
 • Podniková ekonomika 1 a 2
 • Management/Management (AJ)
 • Marketing/Marketing (AJ) / Marketing auf Deutsch
 • Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
 • Akademické psaní
 • Matematika/Mathematics
 • Matematické metody v ekonomii
 • Statistika/Statistics
 • Úvod do ICT
 • Podniková informatika
 • Právo
 • Základy účetnictví
 • Finanční účetnictví
 • Daně
 • Finanční řízení podniku/Financial Management
 • Peníze, banky, fin. trhy/Money, Banks, Fin. Markets
 • Manažerské účetnictví
 • Management kvality
 • Řízení lidských zdrojů/Human Resource Management
 • Marketingová komunikace
 • Strategické řízení/Strategic Management
 • Zpracování bakalářské práce 1 a 2
 • Praxe (v délce 15 týdnů)

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou seskupeny do dvou bloků. Každý student musí splnit minimálně 1 předmět z každého bloku. Ze všech povinně volitelných předmětů (blok 1, blok 2) musí každý student získat 12 kreditů.

PV-blok I            

 • Projektové řízení 1
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Průmyslová logistika
 • Projektové řízení 2                                                                                                            
 • Daně pro podnikovou praxi

PV-blok II           

 • Praktikum z účetnictví na PC
 • Simulační manažerské hry
 • Cvičná firma
 • Manažerská etika
 • Psychologie a sociologie                                                  

Předměty lze studovat i jednotlivě jako volitelné.

Volitelné

Do kategorie volitelných předmětů jsou zařazeny např. předměty:

 • sport (lze získat max. 2 kredity)
 • cizí jazyk jiný než povinný
 • cizojazyčný předmět (viz níže)
 • Business Solution - praktické aplikace
 • Daňová evidence
 • Elektronické obchodování pro ekonomy
 • Firemní vzdělávání a rekvalifikace dospělých
 • Kariérní poradenství
 • Management osobního rozvoje
 • Marketingové aplikace
 • Mediální komunikace
 • Mezinárodní marketing
 • Podnikání fyzické osoby
 • Repetitorium z Mikroekonomie
 • Trénink sociálních a manažerských dovedností
 • Tvorba simulačních modelů
 • Úvod do účetnictví
 • Založení malého podniku

Výuka cizích jazyků, předměty v cizím jazyce

Ve studijním programu Finance a řízení má student povinnost vystudovat 1 cizí jazyk - volí si mezi angličtinou a němčinou.

Další povinností je vystudovat 1 předmět v cizím jazyce - a to buď alternativu povinného předmětu nebo volitelný předmět.

Cizojazyčně vyučované předměty

cizojazyčná alternativa povinných předmětů garantovaná katedrou ekonomických studií

 • Business Economics 2 (anglicky, alternativa předmětu Podniková ekonomika 2)
 • Financial Management (anglicky, alternativa předmětu Finanční řízení podniku)
 • Macroeconomics (anglicky, alternativa předmětu Makroekonomie)
 • Management (anglicky, alternativa předmětu Management)
 • Marketing (anglicky), Marketing auf Deutsch (německy, alternativy předmětu Marketing)
 • Microeconomics (anglicky, alternativa předmětu Mikroekonomie)
 • Money, Banks, Fin. Markets (anglicky, alternativa předmětu Peníze, banky, fin. trhy)
 • Strategic Management (anglicky, alternativa předmětu Strategické řízení)

cizojazyčné volitelné předměty nabízené Katedrou ekonomických studií

 • Decision-making in Management (anglicky)
 • Einführung in moderne PR (německy)
 • Ethics and Corporate Social Responsibility (anglicky)
 • International Marketing (anglicky)
 • Introduction into PR (anglicky)
 • Project Management (anglicky)
 • Starting Business - Project (anglicky)
 • Sustainability in Business (anglicky)

Kromě těchto předmětů je nabízen také volitelný předmět International Business Week (anglicky) umožňující studentům týdenní pobyt v zahraničí spojený s týmovou prací se studenty zahraničních VŠ na zadané téma.

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...