Katedra ekonomických studií

Soutěž o nejlepší bakalářské práce oboru Finance a řízení

Každý semestr probíhá na katedře ekonomických studií vyhodnocení nejlepších bakalářských prací oboru Finance a řízení. Vedoucí či oponent bakalářských prací obhájených daný semestr může nominovat do této soutěže max. 3 práce. Nominované práce hodnotí 3-4 členná komise. Práce, které se při hodnocení umístí na 1.-3.místě jsou následně oceněny - získávají diplom a drobnou pozornost od katedry (předání probíhá obvykle během promocí).

Oceněné práce:

Semestr      pořadí      Jméno studenta       Téma bakalářské práce                               Vedoucí bak.práce 

2018/19 ZS

1

Bc. Hana Toronyi Zdokonalování interní logistiky ve výrobním podniku Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

2

Neuděleno

---

---

3

Neuděleno

---

---

2017/18 LS

1

Bc. Jakub Holub
Návrh strategie pro devizové obchody Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

2

Bc. Tereza Kronovetrová

Bc. Radim Maštera

Spokojenost a motivace zaměstnanců

Obchodování na americkém akciovém trhu

doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

3

Bc. Jana Kolaříková

Podnikatelský záměr začínajícího podniku - veganská restaurace

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

2017/18 ZS

1

Neuděleno --- ---

2

Neuděleno

---

---

3

Neuděleno

---

---

2016/17
LS

1

Bc. Lucie Doležalová

Podnikatelský záměr malé začínající soukromé mateřské školy

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

2

Bc. Magdaléna Korandová

Bc. Filip Salák

Představy budoucích absolventů VŠPJ o zaměstnaneckých benefitech

Komparace aktuální nabídky hypotečních úvěrů

Ing. Martina Chalupová, Ph.D.

Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.

3

Bc. Michal Kabelka

Bc. Daniela Nováková

Bc. Pavla Novotná

Hodnocení výkonnosti investičních podílových fondů

Řízení lidských zdrojů ve společnosti Automotive Lighting, s.r.o.

Analýza propagace klubu Dukla Jihlava

Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

Ing. Martina Chalupová, Ph.D.

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

2016/17 ZS

1

Bc. Jana Korbičková

Analýza pořízení webových prezentací pro potřeby manažera

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

2

Neuděleno

---

---

3

Neuděleno

---

---

2015/16 LS

1

Bc. Kateřina Mičkechová

Návrh plánu nákladů pro středisko lisovna ve firmě Formplast Purkert, s.r.o.

Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.

2

Bc. Barbora Havlíčková

Bc. Klára Doležalová

Řízení procesu MHD na oddělení CP/PPD2-SIS

Podnikatelský záměr na založení rekreačního komplexu

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

3

Bc. Jana Horská

Bc. Eva Matulová

Pracovní náplně zaměstnanců obchodní firmy

Návrh a propagace elektronického obchodu pro kadeřnictví Peter’s Hair

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

2015/16 ZS

1

Bc. Alexandra Vranková

Systém rychlé reakce

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

2

Bc. Pavlína Prausová

Předběžná studie proveditelnosti projektu realizace úsporných opatření PBS INDUSTRY, a.s.

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

3

Neuděleno

---

---

2014/15 LS

1

Bc. Romana Holubcová

Bc. Veronika Kolářová

Plánování kvality a uvolnění produktu do sériové výroby

Řízení nákladů ve společnosti PROMAT CZ, spol. s r.o.

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Ing. Petra Kozáková, Ph.D.

2

Bc. Vojtěch Janák

Bc. Michal Pištělka

Strategická analýza Rodinného pivovovaru BERNARD a.s.

Partnerství s dodavateli výrobní firmy

Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

3

Bc. Nikol Kodrasová

Bc. Ondřej Kusovský

Návrh změny podnikové identity firmy Renot, s.r.o.

Virální kampaň jako nástroj marketingové propagace

Ing. Martina Chalupová

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

2014/15 ZS

1

Bc. Miloslava Havelková

Podnikatelský záměr malé zemědělské firmy

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

2

Bc. Tomáš Milota

Nové obchodní příležitosti strojírenské firmy na trhu mimo oblast automobilového průmyslu.

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

3

Neuděleno

----

----

2013/14 LS

1

Bc. Richard Vak

Návrh synchronizace předmontážních operací s montážní linkou

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Bc. Eva Konířová

Financování majetku podniku Bosch Diesel s.r.o.

Ing. Petra Kozáková, Ph.D.

Bc. Veronika Chlumská

Zlepšování procesů ve výrobní firmě

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

2

Bc. Martin Merčák

Rozvoj malé firmy

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

Bc. Ondřej Pěška

Strategická analýza společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Ing. Roman Fiala, Ph.D.

3

Bc. Milan Trávník

Výběr vhodného tarifu z nabídky mobilních operátorů pro modelového klienta

Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.

Bc. Kristýna Čevelová

Daňové asignace - jako jeden z možných nástrojů financování neziskových organizací

Ing. Věra Nečadová

2013/14 ZS

1

Bc. Alena Zítková

Proces hodnocení projektů financovaných v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

2

Neuděleno

----

----

3

Neuděleno

----

----

2012/13 LS

1

Bc. Petr Hasil

Aplikace fundamentální analýzy při investici do akcií Komerční banky

Ing. Petr Jiříček

Bc. Iveta Pekárková

Zlepšení systému managementu kvality v malé strojírenské firmě

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

2

Bc. Jan Veselý

Podnikatelský záměr softwarové firmy

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

3

Bc. Aneta Hralová

Daňové ráje v porovnání s daňovým systémem ČR

Ing. Marie Borská

Bc. Ilona Uhryn Streichsbierová

Komparace živnostenského podnikání v České republice a ve Velké Británii

Ing. Irena Fatrová

2012/13 ZS

1

Bc Petra Machová

Zlepšení procesu výroby na vybrané montážní lince

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

2

Bc. Šárka Vytlačilová

Marketingový výzkum konkurenčních výrobků

Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA

3

Bc. Veronika Parkanová

Společnost v insolvenčním řízení

Ing.Jaroslava Leinveberová

Bc. Simona Vrtalová

Analýza nepřímých nákladů v zakázkové výrobě společnosti Ammeraal Beltech s.r.o.

Ing. Marie Borská

2011/12 LS

1

Bc. Radka Dubová

Zlepšení projektového reportingu ve firmě Melzer, spol. s r. o.

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Bc. Eliška Janáková

Zhodnocení rozpočtového hospodaření obce Herálec

Doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.

2

Bc. Jan Křepela

Marketingové řízení a marketingový plán firmy TROMA, spol. s.r.o.

Mgr. Hana Vojáčková

3

Bc. Jana Chalupová

Analýza prodejů pomocí statistických metod ve firmě MOTORPAL, a.s. 

Ing. Petr Tyráček, MBA

2011/12 ZS

1

Bc. Lenka Kapounová

Centrální systém účetních informací státu

Ing. Jaroslava Leinveberová

2

Neuděleno

----

----

3

Neuděleno

----

----

2010/11 LS

1

Bc. Michal Polák

Logistické řízení předmontáže ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě

Ing. Petr Tyráček, MBA

2

Bc. Iveta Mokrá

Marketingový výzkum pro rozhodnutí vedení organizace o její cenové politice

Ing. Petr Tyráček, MBA

3

Bc. Petra Smejkalová

Podpora malého a středního podnikání

Ing. Věra Mulačová, Ph.D.

2010/11 ZS

1

Bc. Irena Hodačová

Řízení jakosti v předvýrobních etapách: Výběr a použití metody pro optimalizaci procesu

Ing. Petr Tyráček, MBA

2

Neuděleno

-----

----

3

Neuděleno

-----

----

2009/10 LS

1

Bc. Michaela Králová

Zaměstnanecké benefity a jejich vývoj od roku 2005

Ing. Jaroslava Leinveberová

2

Bc. Marie Kletečková

Finanční analýza ZD Čechtice

Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

3

Bc. Tomáš Tůma

Analýza trhu s výměníky tepla

Ing. Petr Tyráček, MBA

2009/10 ZS

1

Bc. Iva Doležalová

Územní rozložení dotací Fondu Vysočiny se zaměřením na oblast regionální kultury 

RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

2

Bc. Eva Neubauerová

Osobní automobil v podnikání

Ing. Magda Morávková

3

Bc. Pavla Miksová

Analýza marketingového mixu vybraných výrobků

Ing. Věra Mulačová, Ph.D.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...