Katedra ekonomických studií
Publikováno: 22. 5. 2018 11:32
Autor: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Spolupráce s aplikační sférou

Spolupráce s firmami a organizacemi je pro VŠPJ klíčová, neboť všechny bakalářské obory a programy, Finance a řízení nevyjímaje, jsou prakticky zaměřené a jejich součástí je i dlouhodobá praxe.

Praxe

Hlavní spolupráce tedy probíhá formou celosemestrální praxe, kdy studenti oboru Finance a řízení vykonávají 18 týdnů (či 3+15 týdnů) praxi ve vybrané firmě či organizaci. Výběr je možný přes portál praxí, podmínky jsou upravené na stránkách odborné praxe studentů.

Granty, projekty, smluvní výzkum

Na katedře ekonomickcýh studií probíhá také několik výzkumů a grantů ve spolupráci s firmami a organizacemi. Více informací je uvedeno na stránkách řešených projektů či na stránkách interní grantové soutěže.

Vedení a oponování bakalářských prací

Vzhledem k tomu, že je obor Finance a řízení prakticky zaměřený, jsou také všechny bakalářské práce prakticky zaměřené a na jejich vedení či oponování se podílejí odborníci z praxe. Více o BP viz stránky knihovny.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...