Interní grantová soutěž

Interní grantová soutěž 2018

1. Model prostupnosti předmětů Podniková ekonomika a Finanční účetnictví v systému zvyšování kvality VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

2. Platnost Gibratova zákona v zemích Visegrádské skupiny

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

3. Rozjezdy pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

4. Regionální značky potravin jako konkurenční výhoda

hlavní řešitel: Ing. Martina Chalupová, Ph.D.

5. Rozvoj 3D modelu pro ekonomické hodnocení investic

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

6. Inovace výuky předmětů Management jakosti výrobků a služeb a Quality management of products and services

hlavní řešitel: Doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

7. Inovace výuky předmětů zaměřených na projektové řízení

hlavní řešitel: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

8. Tvorba e-learningových opor nových předmětů studijního programu Finance a řízení

hlavní řešitel: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

9. Analýza vztahu mezi udržitelným cestovním ruchem a výkonností podniků cestovního ruchu, popř. služeb

hlavní řešitel: Doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz