Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2019

Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Is Gibrat’s law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. Journal of East European Management Studies, 24(3), 447-465.
Balcar, J., & Hedija, V. (2019). Influence of female managers on gender wage gap and returns to cognitive and non-cognitive skills. Gender, Work & Organization, 26(5), 722-737.
Fiala, R., & Hedija, V. (2019). Testing the validity of Gibrat's law in the context of profitability performance. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 2850-2863.

2018

Hedija, V. (2018). Is the Rule of Law Significant for the Explanation of Differences in the Gender Pay Gap?. Prague Economic Papers, 27(6), 704-722. doi: 10.18267/j.pep.684

2017

Hedija, V. (2017). The Validity of Gibrat´s Law: Focus on Gender Composition of Top Management. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(1), 46-65.
Fiala, R. (2017). Testing convergence toward Gibrat’s law for Czech manufacturing firms. Ekonomický časopis, 65(8), 737-750.
Hedija, V. (2017). Sector-specific gender pay gap: evidence from the European Union Countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1804-1819. doi: 10.1080/1331677X.2017.1392886

2015

Hedija, V. (2015). The Effect of Female Managers on Gender Wage Differences. Prague Economic Papers, 24(1), 38-59.

Článek v databázi SCOPUS

2019

Slabá, M. (2019). Consumer behaviour regarding branded and non-branded goods on the mobile phone market: impact of experience, price and loyalty. Economic Annals-XXI, 175(1-2), 63-67. doi: 10.21003/ea.V175-11
Musil, P., Seheda, S., Datsenko, A., & Otkalenko, O. (2019). The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development. Economic Annals, 1-2(May 2019), 45-52. doi: 10.21003/ea.V175-08
Slabá, M. (2019). Factors influencing customer loyalty towards mobile phones brands - evidence from the Czech market. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 109-117. doi: 10.21003/ea.V176-11
Berková, K., Krpálek, P., & Krpálková Krelová, K. (2019). Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 91-98.

2018

Hedija, V., & Kuncová, M. (2018). HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, 42(1), 53-66.
Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)
Závodná, L., & Závodný Pospíšil, J. (2018). Social Media Use Among Czech University Students During the Travel Process. Tourism and hospitality management, 24(1), 213-227. doi: 10.20867/thm.24.1.7
Dostál, J., Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2018). International terrorism as a threat to student mobility. On the Horizon, 26(2), 1-12. doi: 10.1108/OTH-08-2017-0056
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Recognition of Indicators for the Development of the Cognitive Dimensions in Tertiary Education. Problems of Education in the 21st Century, 76(6), 762-778.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives, 17(4), 425-440. doi: 10.1515/revecp-2017-0022
Pejcal, J., & Dostál, J. (2017). Nongovernmental Nonprofit Organisations in Social Services: Theories versus the Real Situation in the Czech Republic. Scientific papers of the university of Pardubice, 24(40), 177-187.
Kuncová, M., & Mulač, P. (2017). Comparison of The Higher Education Systems in The Visegrad Group of Countries. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 582-594.
Chalupová, M., Dostál, J., Černá, M., & Prokop, M. (2017). Terrorist Attacks in the EU and their Impact on Short-Term Student Mobilities - Case of International Business Weeks Network. Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(Special Issue for INTE 2017), 82-90.
Kuncová, M., Horáčková, P., & Hedija, V. (2017). Analysis of the Dependence of the Study Results of the Subjects Microeconomics on Mathematics. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 308-315.

2016

Chalupová, M., Prokop, M., & Rojík, S. (2016). Preference of the Regional Food and Recognition of Regional Labels in Vysočina Region (Czech Republic). European Countryside, 7(1.), 109-122. doi: 10.1515/euco-2016-0009
Kuncová, M., & Mulač, P. (2016). Comparison Of The Trends In Higher Education In The Czech Republic, Slovakia And Austria. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(speccial issue), 489-497.
Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 77-89. doi: 10.7160/aol.2016.080308
Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Awareness of the Vysočina Regional Food Labels With Context of Their Media Presence. Acta Universitate Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64.(1.), 223-234. doi: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664010223

2015

Kuncová, M., & Mulač, P. (2015). Higher Professional Education Funding Systems In Selected European Countries And In The Czech Republic. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(INTE 2015), 237-244.
Kuncová, M. (2015). Methods for the electricity supplier selection – case study of the Czech Republic. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 9(1), 714-720.
Fiala, R., & Hedija, V. (2015). The Relationship Between Firm Size and Firm Growth: The Case of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(5), 1639-1644. doi: 10.11118/actaun201563051639

Odborná kniha

2016

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regionální značení potravin v Jihomoravském kraji. Zlín: VeRBuM.
Dušek, J., & Měrtlová, L. (2016). Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy. České Budějovice: VŠERS, z.ú.

2015

Mulač, P., & Kuncová, M. (2015). Financování profesně orientovaných vysokých škol v evropském kontextu. Praha: GRADA Publishing, a.s.
Měrtlová, L., Nečadová, V., Prokop, M., & Kožiak, R. (2015). KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A SR. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz