Vzdělávání a kurzy pro studenty

Katedra ekonomickcýh studií pořádá každoročně několik vzdělávacích přednášek vedených odborníky z praxe - infomace lze nalézt v aktualitách či v archivu akcí.

Kromě toho jsou pořádány i kurzy pro studenty dle potřeb - zejména prázdninové školy zaměřené na matematické předměty (nejen pro studenty oboru Finance a řízení). Pro studenty se zájmem o programování či technické aplikace jsou pořádány kurzy či letní školy katedrou technických studií.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401