• Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Konkurenční postavení regionů
 • Daňová konkurence
 • Konkurenceschopnost a strategické řízení podniku
 • Nástroje konkurenceschopnosti podniku
 • Kooperace v podnikání
 • Konkurenceschopnost a lidské zdroje
 • Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Nástroje měření konkurenceschopnosti
 • Výkonnost a efektivnost veřejné správy

=============================================================================

Přislíbené plenární přednášky

 • Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina: Snižování možností podpory rozvoje kraje, snižování příjmů, zvyšování nákladů a rozsahu odpovědnosti
 •  Mgr. Ing. et Bc. Zdeněk Kadlec, dr. h. c, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina: Pojem konkurence a uplatňování konkurence ve veřejném sektoru
 •  Libor Dušek, Ph.D., Lecturer and IDEA Senior Researcher at CERGE-EI: Má-li být Česko konkurenceschopné, musí politici znát dopady zákonů, které schvalují
 • Prof. Ing. František Kovář, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze: Ekonomické souvislosti konkurenceschopnosti podniku
 • Ing. Miloš Vostrý, obchodní ředitel, Pivovar Jihlava, a. s.: Konkurence na pivním trhu v České republice

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401