Pokyny pro účastníky

Konferenční poplatek 1.210,- Kč osoba (vč. DPH), nebo 45,- euro, zahrnuje občerstvení, oběd, raut, náklady na vydání sborníku a náklady na organizaci a zajištění konference.

V případě, že účastník bude mít více jak jeden příspěvek, zaplatí za každý další příspěvek 300,-Kč.

Studenti středních a vysokých škol (bakalářských a magisterských studií) mají po registraci účast na odborném programu zdarma.

Informace pro platbu účastnického poplatku:

Na základě vyplněné registrace bude každému účastníkovi vystavena zálohová faktura.

V případě uvedení e-mailové adresy v přihlášce, bude zálohová faktura ve formátu PDF zaslána na tuto adresu. V případě neuvedení e-mailové adresy, bude zálohová faktura zaslána poštou na adresu účastníka (vysílající organizace).

Na základě uhrazené zálohové faktury bude vystaven daňový doklad (konečná faktura), která bude předána účastníkům při prezenci.

Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme nahlášeného náhradníka.

Konference je organizována v rámci udržitelnosti projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0115.

  1. Mezinárodní věděcká konference Konkurence se koná 14. května 2014 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava. Budova školy sousedí s autobusovým nádražím Jihlava.
  2. Z konference bude vydán recenzovaný sborník (s přiděleným ISBN) příspěvků.
  3. Prezence účastníků bude umístěna před aulou školy v přízemí.
  4. Pro prezentace v jednotlivých sekcích je k dispozici v učebnách počítač a datový projektor s přístupem na internet.
  5. Ubytování si zabezpečují a hradí účastníci konference v hotelech města Jihlavy, viz odkaz.

ZDE naleznete  mapu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401