Seznam projektů interní grantové soutěže řešených v předchozích letech

Seznam řešených projektů v roce 2017

1. Bariéry mezinárodních mobilit studentů – implikace pro VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Jakub Dostál, Ph.D.

2. Vliv vybraných faktorů na výkonnost firem v České republice

hlavní řešitel: Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

3. Model pro ekonomické hodnocení inovačních projektů

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

4. Inovace výuky předmětů Makroekonomie a Macroeconomics na VŠPJ

hlavní řešitel: Ing. Petr Musil, Ph.D.

5. Návrh systému indikátorů pro měření ekonomické udržitelnosti podniků cestovního ruchu či služeb

hlavní řešitel: Doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2016

1. Mapování inovačního potenciálu regionu

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

2. Hodnocení ekonomické udržitelnosti cestovního ruchu v České republice

hlavní řešitel: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2015

1. Analýza systému fungování veřejných vysokých škol

hlavní řešitel: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

2. Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy v Kraji Vysočina a ÚSK Banská Bystrica

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

3. Pilotní inovační databáze regionu

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

4. Vztah mezi velikostí firem, jejich růstem a genderovými charakteristikami podniků

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2014

1. Management a financování inovačních projektů

hlavní řešitel: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

2. Návrh výuky předmětu "Elektronický obchod" v budované počítačové laboratoři

hlavní řešitel: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

3. Vydání monografie Management lidských zdrojů, teoretické a praktické aspekty

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

3. Zařazení simulačních manažerských her do výuky

hlavní řešitel: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.

Seznam řešených projektů v roce 2013

1. Lokální multiplikátor

hlavní řešitel: Ing. Martina Chalupová

2. Nehmotná aktiva a výkonnost podniků, klastrů a nákupních aliancí

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala, Ph.D.

3. Systémově integrovaný návrh inteligentního modelu virtuálního prostředí vysoké školy v oblasti e-learningu

hlavní řešitel: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

4. Vliv dopravní infrastruktury a vzdálenosti od centra kraje na ekonomickou a sociální úroveň okresů a ORP kraje Vysočina

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

5. Volba vhodné organizační architektury podniku za účelem zvýšení jeho výkonu

hlavní řešitel: Doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.

6. Výzkum regionálních značek v regionu Dolní Rakousko

hlavní řešitel: Ing. Stanislav Rojík

Seznam řešených projektů v roce 2012

1. Genderová mzdová mezera ve vybraných nemocnicích Jihomoravského kraje

hlavní řešitel: Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

2. Komparace ukazatelů finanční analýzy podniků

hlavní řešitel: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.

3. Regionální značky potravin na Vysočině

hlavní řešitel: Ing. Martina Chalupová

4. Vliv důvěry, pověsti a dalších nehmotných aktiv na výkonnost podniku

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala

Seznam řešených projektů v roce 2011

1. Phillipsova křivka v českých regionech

hlavní řešitel: Ing. Roman Fiala

2. Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy v kraji Vysočina

hlavní řešitel: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz