Pracovníci katedry

Kontakty

Kontaktní údaje automaticky generované informačním systémem VŠPJ včetně aktuálních externích pracovníků katedry naleznete zde.

Seznam pracovníků katedry

 • Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
 • Ing. Simona Činčalová, Ph.D.
 • Ing. Jakub Dostál, Ph.D.
 • Ing. Roman Fiala, Ph.D.
 • Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
 • doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
 • Ing. Martina Chalupová, Ph.D.
 • doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
 • Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
 • Ing. Markéta Lexová, Ph.D.
 • Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.
 • Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
 • Ing. Petr Musil, Ph.D.
 • Ing. Věra Nečadová
 • doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
 • Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D.
 • Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.
 • Ing. Marie Slabá, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
 • Ing. Ema Symonová
 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.
 • Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.
 • PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz