Projekty operačních programů (2012-2018)

OPVVV

Členové katery ekonomických studií jsou zapojeni do celoškolského projektu "Strategický rozvoj VŠPJ", jehož realizace spadá do období 1. 9. 2017 - 31. 12. 2022 (Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401