Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2020

Fiala, R., Hedija, V., Dvořák, J., & Jánský, J. (2020). Are profitable firms also financially healthy? Empirical evidence for pig-breeding sector. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 16(1), 173-201.
Dostál, J. (2020). Revealed value of volunteering: A volunteer centre network. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 91,2(June 2020), 319-345. doi: 10.1111/apce.12271
Činčalová, S., & Hedija, V. (2020). Firm characteristics and corporate social responsibility: The case of Czech transportation and storage industry. Sustainability, 12(5), nestrankovano. doi: 10.3390/su12051992

2019

Balcar, J., & Hedija, V. (2019). Influence of female managers on gender wage gap and returns to cognitive and non-cognitive skills. Gender, Work & Organization, 26(5), 722-737. doi: 10.1111/gwao.12261
Fiala, R., & Hedija, V. (2019). Testing the validity of Gibrat's law in the context of profitability performance. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 2850-2863. doi: 10.1080/1331677X.2019.1655656
Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Is Gibrat’s law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. Journal of East European Management Studies, 24(3), 447-465. doi: 10.5771/0949-6181-2019-3-447

2018

Hedija, V. (2018). Is the Rule of Law Significant for the Explanation of Differences in the Gender Pay Gap?. Prague Economic Papers, 27(6), 704-722. doi: 10.18267/j.pep.684

2017

Hedija, V. (2017). The Validity of Gibrat´s Law: Focus on Gender Composition of Top Management. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(1), 46-65.
Hedija, V. (2017). Sector-specific gender pay gap: evidence from the European Union Countries. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1804-1819. doi: 10.1080/1331677X.2017.1392886
Fiala, R. (2017). Testing convergence toward Gibrat’s law for Czech manufacturing firms. Ekonomický časopis, 65(8), 737-750.

2016

Měrtlová, L., & Prokop, M. (2016). Regionální analýza disparit v krajích ČR. Logos polytechnikos, 7(4), 34-56.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101
Závodná, L., Závodný Pospíšil, J., & Jiránek, M. (2020). DOES THE PACKAGING CHANGE THE PERCEIVED TASTE OF BEER? RESULTS FROM A BEER EXPERIMENT. MARKET-TRŽIŠTE, 32(1), 65-78. doi: 10.22598/mt/2020.32.1.65
Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., & Krpálek, P. (2020). Learning Styles of Czech College and University Students in Accounting Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3459-3468. doi: 10.13189/ujer.2020.080820
Slabá, M. (2020). Corporate Social Responsibility: Motivation, Perception, and Activities among SMEs in the Czech Republic. Quality – Access to Success, 21(177), 68-73.
Činčalová, S. (2020). Inequalities in social responsibility across europe focused on work-life balance. Quality - Access to Success, 174(21), 142-146.

2019

Suchánek, P., Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 47(03/2019), 115-125.
Musil, P., Seheda, S., Datsenko, A., & Otkalenko, O. (2019). The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development. Economic Annals, 1-2(May 2019), 45-52. doi: 10.21003/ea.V175-08
Slabá, M. (2019). Factors influencing customer loyalty towards mobile phones brands - evidence from the Czech market. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 109-117. doi: 10.21003/ea.V176-11
Slabá, M. (2019). Consumer behaviour regarding branded and non-branded goods on the mobile phone market: impact of experience, price and loyalty. Economic Annals-XXI, 175(1-2), 63-67. doi: 10.21003/ea.V175-11
Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Solution of socio-economic efficiency of public projects under the conditions of variable amount of subsidy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 27(46), 79-90.
Kuchařová, I., Berková, K., Pfeiferová, D., & Krpálek, P. (2019). The Influence of Teacher Competencies on Student Motivation to Study Accounting at Secondary Vocational Schools in the Czech Republic. Universal Journal of Educational Research, 7(12), 2844-2850. doi: 10.13189/ujer.2019.071235
Buchovetchi, O., Slucarius, G., & Činčalová, S. (2019). Generation Z – Key factor for organizational innovation. Quality - Access to Success, 20(3/2019), 25-30.
Berková, K., Krpálek, P., & Krpálková Krelová, K. (2019). Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 91-98. doi: 10.21003/ea.V176-09
Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2019). Factors Affecting Food Purchases in Vysočina Region with Focus on Regional Food. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 35-44. doi: 10.7160/aol.2019.110304.

2018

Závodná, L., & Závodný Pospíšil, J. (2018). Social Media Use Among Czech University Students During the Travel Process. Tourism and hospitality management, 24(1), 213-227. doi: 10.20867/thm.24.1.7
Dostál, J., Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2018). International terrorism as a threat to student mobility. On the Horizon, 26(2), 1-12. doi: 10.1108/OTH-08-2017-0056
Hedija, V., & Kuncová, M. (2018). HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, 42(1), 53-66.
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Motivation of Students of Economic and Technical Study Programmes as a Tool of Competitiveness of Universities and Colleges: Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(4), 72-77.
Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Recognition of Indicators for the Development of the Cognitive Dimensions in Tertiary Education. Problems of Education in the 21st Century, 76(6), 762-778.

2017

Pejcal, J., & Dostál, J. (2017). Nongovernmental Nonprofit Organisations in Social Services: Theories versus the Real Situation in the Czech Republic. Scientific papers of the university of Pardubice, 24(40), 177-187.
Kuncová, M., & Mulač, P. (2017). Comparison of The Higher Education Systems in The Visegrad Group of Countries. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 582-594.
Kuncová, M., Horáčková, P., & Hedija, V. (2017). Analysis of the Dependence of the Study Results of the Subjects Microeconomics on Mathematics. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 308-315.
Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives, 17(4), 425-440. doi: 10.1515/revecp-2017-0022
Chalupová, M., Dostál, J., Černá, M., & Prokop, M. (2017). Terrorist Attacks in the EU and their Impact on Short-Term Student Mobilities - Case of International Business Weeks Network. Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(Special Issue for INTE 2017), 82-90.

2016

Kuncová, M., & Mulač, P. (2016). Comparison Of The Trends In Higher Education In The Czech Republic, Slovakia And Austria. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(speccial issue), 489-497.
Chalupová, M., Prokop, M., & Rojík, S. (2016). Preference of the Regional Food and Recognition of Regional Labels in Vysočina Region (Czech Republic). European Countryside, 7(1.), 109-122. doi: 10.1515/euco-2016-0009
Jurigová, Z., Tučková, Z., & Kuncová, M. (2016). ECONOMIC SUSTAINABILITY AS A FUTURE PHENOMENON: MOVING TOWARDS A SUSTAINABLE HOTEL INDUSTRY. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES, 6(1), 103-112.
Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Awareness of the Vysočina Regional Food Labels With Context of Their Media Presence. Acta Universitate Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64.(1.), 223-234. doi: 10.11118/actaun201664010223
Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 77-89. doi: 10.7160/aol.2016.080308

Odborná kniha

2020

Činčalová, S. (2020). Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách se zaměřením na odvětví Doprava a skladování. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o.

2016

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regionální značení potravin v Jihomoravském kraji. Zlín: VeRBuM.
Dušek, J., & Měrtlová, L. (2016). Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy. České Budějovice: VŠERS, z.ú.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz