Starosta Telče zadal semestrální projekt studentům FŘ

V rámci předmětu Marketingová komunikace (povinný předmět pro studenty studijního programu Finance a řízení) se se studenty setkal Mgr. Vladimír Brtník, starosta Telče, aby jim představil aktuální situaci ve městě a zároveň upřesnil zadání semestrálního projektu ke komunikační kampani Telče. Na zaměření semestrálních prací se Mgr. Brtník dohodl s garantkou předmětu a vyučující Ing. Martinou Chalupovou, Ph.D.