Další aktivity KES

Katedra ekonomickcýh studií se věnuje i dalším aktivitám směřovaným k rozvoji studentů, oboru i pedagogické a výzkumné práce.

Populární jsou zejména soutěže pro studenty středních škol či aktivity pro studenty VŠPJ zaměřené na rozvoj podnikání.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401