Účetní soutěž pro střední školy

8. ročník soutěže "Účtování versus účetnictví" pro střední školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií pořádá tradičně účetní soutěž „Účtování versus účetnictví“ pro studenty čtvrtých ročníků středních odborných škol. Soutěž je uspořádána pod záštitou rektora VŠPJ, prof. MUDr. Václava Báči, Ph.D.

Více informací o soutěži je uvedeno také v tomto videu.

Registraci můžete učinit do 20. prosince 2021 včetně. Přihlašovací formulář je uveden zde.

Datum konání 8. ročníku: 12. ledna 2022

Místo konání: VŠPJ

V případě nepříznivé pandemické situace bude soutěž převedena do online formy, kdy studenti budou vypracovávat test vzdáleně pomocí LMS nástrojů. Prostřednictvím videokonference by proběhlo zahájení soutěže a vyhlášení výsledků. O této změně Vás budeme včas informovat.

Není vyžadováno žádné vložné. Tato akce je pro SŠ zdarma.

Soutěž je organizována týmově ve složení tří členů, kteří se budou podílet na řešení odborného testu zaměřeného na problematiku účetnictví v rozsahu učiva střední školy. Do soutěže se může přihlásit více týmů zastupujících jednu střední školu.

Je potěšující, že třetina soutěžících z roku 2019 studuje od akademického roku 2019/2020 na VŠPJ. Soutěž se tak stala jedním z motivačních nástrojů v rozhodování uchazečů o výběru právě naší vysoké školy.

Kontaktní osoba:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vspj.cz)

Ohlédnutí za 7. ročníkem soutěže "Účtování versus účetnictví" pro střední školy

Vysoká škola polytechnická Jihlava pořádala dne 13. ledna 2021 v pořadí sedmý ročník soutěže „Účtování versus účetnictví“ pro maturanty. Soutěž byla poprvé uspořádaná v on-line podobě, což bylo pro účastníky, soutěžící a pořadatele velkou výzvou. Do soutěže se zapojili studenti ze tří středních odborných škol z Kraje Vysočina. Z dvanácti soutěžních týmů vyhráli studenti z OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Soutěžící bojovali o hodnotné ceny, které do soutěže věnovali zástupci aplikační sféry Eurocentrum Jihlava, Martina Puchnerová, Požární bezpečnost, Účetní Portál a.s. a Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Soutěže se účastnili dále studenti z Manažerské akademie – střední odborné školy, s.r.o. Jihlava a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Cílem soutěže bylo umožnit maturantům otestovat si své účetní znalosti, porovnat je se znalostmi studentů z jiných středních škol a poznat jiný pohled na účetnictví. Sedmý ročník navíc nabídl soutěžícím možnost vyzkoušet si test v distanční formě.

Fotogalerie z 6. ročníku

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz