Prázdninové školy KES

Katedra ekonomických studií VŠPJ připravuje v době letních prázdnin roku 2018 tyto prázdninové školy:

Prázdninovou školu Podnikové ekonomiky

Prázdninovou školu Veřejných financí


Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

  • zájemce o prázdninovou školu se ještě v rámci řádného zkouškového období může zapsat do prázdninové školy a případně podat žádost o prodloužení zkouškového období o tři týdny. Po závazném zápisu do prázdninové školy a vyhodnocení dalších podkladů může prorektor pro studium této žádosti vyhovět. V případě, že se bude jednat o 3. opravný termín, student může rovněž podat žádost rektorovi o udělení výjimky ze SZŘ (čl. 21, (7)). V případě uznané prázdninové školy může být student připuštěn k vykonání druhého opravného termínu zkoušky, v případě třetího opravného termínu může být student připuštěn, pouze pokud mu byla rektorem udělena výjimka ze SZŘ (čl. 21, (7)).  Opravný termín zkoušky proběhne do konce prodlouženého zkouškového období (do konce třetího týdne prodloužení). Prodloužené zkouškové období se týká pouze daného předmětu.
  • Minimální počet studentů ve skupině je 15, prorektor pro studium může v odůvodněných případech povolit otevření skupiny s méně než 15 studenty.
  • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucí katedry.
  • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
  • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na druhý opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz