International Business Week

Volitelný předmět

Jedinečná příležitost jak získat zkušenosti v zahraničí

Co je IBW?

International Business Week (IBW) je označení pro týdenní projektové aktivity, které se konají na partnerských vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě IBW. Za VŠPJ organizuje aktivity IBW Katedra ekonomických studií.

Co studenty na IBW čeká?

Za každou zapojenou vysokou školu se jednotlivých IBW účastní maximálně 5 studentů, a to z oborů Finance a řízení, Cestovní ruch, Finance and Management, Aplikovaná informatika a Zdravotně sociální pracovník. Studenti jsou pořádající partnerskou vysokou školou rozděleni do týmů (každý tým je složený ze studentů různých národností). Společně pak řeší reálnou případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují a prezentují. Součástí týdne je i návštěva místní firmy nebo instituce, kulturní program a společná večeře. Komunikačním jazykem je angličtina. Tým z každé vysoké školy obvykle doprovází akademický pracovník, který se podílí na koučování a hodnocení studentských týmů. Studenti obdrží na závěr týdne certifikát.

IBW na University of Rotterdam ukazuje video:  https://www.youtube.com/watch?v=BZOmPzrSR18

Poplatek za IBW a finanční podpora studentům VŠPJ

VŠPJ pomáhá hradit část nákladů spojených s IBW formou mimořádného stipendia. Poplatek za každé IBW se liší, pohybuje se v rozmezí od 180 do 250 EUR. VŠPJ vždy tuto částku předem uhradí organizátorům jednotlivých IBW (jedná se o platbu za ubytování, snídaně, obědy, exkurze a transport v místě). Každý student, který IBW úspěšně absolvuje, má nárok na mimořádné stipendium ve výši 6000 Kč. Student obdrží, případně doplatí rozdíl mezi poplatkem za IBW a 6000 Kč.

Komu je IBW určený?

Na IBW by měl vyjet student, který je zvídavý, rád cestuje a poznává nové lidi a země, nebo chce v budoucnu strávit v zahraničí delší dobu, např. v rámci pobytů organizovaných VŠPJ s dotací evropského výměnného programu Erasmus+.

Kde se IBW koná?

Do mezinárodní sítě IBW jsou zapojeny partnerské vysoké školy z Nizozemí, Belgie, Francie, Portugalska, Řecka, Německa, Finska, Dánska, Polska, Lotyšska, a samozřejmě i VŠPJ. 

Kdy se IBW koná?

IBW organizují jednotlivé partnerské vysoké školy. Obvykle v termínech listopad/prosinec a březen/duben. Přesné termíny oznamuje koordinátorka IBW, Ing. Martina Chalupová, Ph.D., vždy na začátku akademického roku v e-learningu a pomocí vzkazů v informačním systému VŠPJ.

Jak se přihlásit?

Kontaktujte Ing. Martinu Chalupovou, Ph.D. (martina.chalupova@vspj.cz), vyplňte a pošlete jí závaznou přihlášku (ke stažení zde).

Proč uvažovat o IBW?

  • Poznáte prostředí jiných vysokých škol a zemí.
  • Seznámíte se se studenty z jiných zahraničních škol.
  • Ověříte a prověříte své jazykové a odborné znalosti.
  • Program IBW nabízí exkurze do firem a kulturně poznávací program.
  • Absolvováním IBW můžete splnit povinnost stanovenou čl. 27 Studijního a zkušebního řádu VŠPJ: "absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyku (pouze prezenční forma studia")

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401