Inovační vouchery

Členové katedry ekonomických studií spolupracují s odborníky z praxe zejména v oblasti vědecko-výzkumné.

Z této spolupráce vznikají jednak odborné články, jednak bakalářské práce, a dále návrhy inovačních voucherů - doposud však žádný neyl podpořen v této oblasti a většina byla řešena v rácmi interní grantové soutěže.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401