Řešené národní projekty

GAČR

Členové katedry ekonomických studií se podíleli na řešení těchto grantů:

Měření a řízení dopadu nehmotných aktiv na výkonnost podniku

  • projekt řešen v letech 2009-2011
  • cíl projektu: identifikace, vysvětlení a ověření vazeb, jejichž prostřednictvím různé kategorie nehmotných aktiv jednotlivě i ve vzájemném propojení ovlivňují efektivnost a dlouhodobou výkonnost podniku.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401