Studijní pobyty a stáže

Členové katedry ekonomických studií se pravidelně účastní stáží a výukových pobytů v rámci programu Erasmus+

Mezi stáže lze zařadit i účast na akcích International Business Week v zemích zapojených do sítě IBW. Každoročně se zúčastní cca 5 akademických pracovníků katedry ekonomických studií. Jde např. o tyto země:

  • Belgie
  • Finsko
  • Francie
  • Lotyšsko
  • Německo
  • Nizozemí
  • Polsko
  • Portugalsko

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401