Katedra ekonomických studií

Charakteristika pracoviště

Katedra zajišťuje v rámci studijního programu EKONOMIKA A MANAGEMENT výuku ekonomických odborných předmětů především pro studenty studijního oboru FINANCE A ŘÍZENÍ (viz níže).

Garantované studijní programy a obory

Garantovaný obor Finance a řízení / Finance and Management

Obecným cílem studia oboru Finance a řízení je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované bakalářské vzdělání. Posluchači se připravují pro výkon praktických činností v oblasti řízení financí a ekonomiky včetně využívání informačních technologií. V sérii navazujících předmětů studují zejména problematiku finančního řízení organizací a s tím souvisejících daňových systémů, účetnictví finančního i manažerského. Opomíjeno není ani marketingové řízení firem, řízení jakosti a informatika. V důsledku takto pojatého studia jsou jeho absolventi schopni působit na středních řídících pozicích podniků i veřejných organizací a bez problémů zde řešit standardní ekonomické situace.

Významnou součástí studia je odborná studijní praxe, která umožňuje studentům konfrontaci teoretických poznatků s problematikou konkrétních institucí a usnadňuje jim vstup do jejich budoucího zaměstnání. Je rozvržena jednak na třítýdenní prázdninovou praxi, jednak na celosemestrální souvislou odbornou praxi v šestém semestru.

Charakteristika studijních programů

Detailní informace o studijním programu Ekonomika a anagement, oboru Finance a řízení, naleznete zde.

Kde nás najdete?

Katedra ekonomických studií sídlí dočasně (po uzavření části budovy) v suterénu v Akademické pracovně a v kancelářích 1N009, 1N061, sekretariát pak v místnosti 3N008 ve třetím patře a vedení katedry v místnosti 3N076.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz