Katedra ekonomických studií
Publikováno: 12. 9. 2022 12:49
Autor: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Uznávání předmětů

Postup

  • Všechny žádosti o uznání předmětů (na základě studia na jiné VŠ) garantovaných Katedrou ekonomických studií VŠPJ jsou posuzovány jednotlivě.
  • Podle čl. 16 Studijního a zkušebního řádu VŠPJ musí žádost o uznání předmětu student podat v elektronické podobě a povinné přílohy v listinné podobě musí doložit na studijní oddělení nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.
  • Podrobný postup při podávání žádosti o uznání předmětů je uveden v Metodickém pokynu k organizaci výuky v akreditovaných studijních programech VŠPJ.

Uznávají se pouze předměty, které:

  1. byly úspěšně vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti
  2. mají větší než 75% shodu obsahu s předmětem vyučovaným na VŠPJ
  3. pokud byly zakončeny zkouškou, pak budou uznány známky 1 a 2 či písmena "A, B, C" v případě klasifikace A-F

V případě nejasností, prosím, kontaktujte vedoucí katedry Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D. (martina.kuncova@vspj.cz).

Uznání předmětu "Praxe"

Podmínky pro uznání praxe na katedře ekonomických studií:

  • Potvrzení zaměstnavatele o délce vykonávané praxe, která trvala minimálně 12 měsíců (místo potvrzení o délce zaměstnání např. můžete doložit kopií své pracovní smlouvy a doklad, kde zaměstnavatel potvrzuje časový úsek, kdy byl u něj student zaměstnán,  tzn. od začátku zahájení do okamžiku ukončení praxe, případně potvrzení o délce či odpracovaných hodinách apod. –⁠ pak min. 720 hodin - odpovídá 18 týdnům praxe, resp. 600 hodin –⁠ odpovídá 15 týdnům praxe).
  • Seminární práci zpracovanou podle požadované struktury uvedené v „Průvodci praxí na VŠPJ. Obor Finance a řízení“ (v části "Hodnocení praxe"), který naleznete zde, pokyny jsou i v e-learningu (Moodlu) u předmětu Praxe FŘ.
  • Dotazník vyplněný studentem –⁠ formulář dotazníku lze nalézt i na stránkách katedry ekonomických studií zde.

V případě nejasností, prosím, kontaktujte garantku praxí Ing. Dagmar Frendlovskou, Ph.D. (dagmar.frendlovska@vspj.cz).

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...