Uznávání předmětů

Postup

  • Všechny žádosti o uznání předmětů (na základě studia na jiné VŠ) garantovaných katedrou ekonomických studií jsou posuzovány jednotlivě.
  • Podle čl. 16 Studijního a zkušebního řádu VŠPJ musí žádost o uznání předmětu student podat v průběhu tvorby rozvrhu příslušného semestru před odesláním „Zápisového listu“ a povinné přílohy musí doložit nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.
  • Podrobný postup při podávání žádosti o uznání předmětů zde.

Uznávají se pouze předměty, které:

  1. byly úspěšně vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti
  2. mají větší než 75% shodu obsahu s předmětem vyučovaným na VŠPJ,
  3. pokud byly zakončeny zkouškou, pak budou uznány známky 1 a 2 či písmena "A, B, C" v případě klasifikace A-F
  4. neuznávají se volně volitelné předměty (s výjimkou předmětů absolvovaných v zahraničí v rámci Erasmus+ výměny organizované VŠPJ či jinou VŠ)

V případě nejasností, prosím, kontaktujte vedoucí katedry Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D. (martina.kuncova@vspj.cz)

Uznání předmětu "Praxe"

Postup při podávání žádosti o uznání předmětu Praxe zde.

Podmínky pro uznání praxe na katedře ekonomických studií:

  • Potvrzení zaměstnavatele o délce vykonávané praxe, která trvala minimálně 12 měsíců (místo potvrzení o délce zaměstnání např. můžete doložit kopií své pracovní smlouvy a doklad, kde zaměstnavatel potvrzuje časový úsek, kdy byl u něj student zaměstnán,  tzn. od začátku zahájení do okamžiku  ukončení praxe, případně potvrzení o délce či odpracovaných hodinách apod. - pak min. 720 hodin - odpovídá 18 týdnům praxe).
  • Seminární práci zpracovanou podle článku 7. Požadovaná struktura a provedení seminární práce je uvedena v „Průvodci praxí na VŠPJ. Obor Finance a řízení“ (v části "Hodnocení praxe"), který naleznete zde, pokyny jsou i v e-learningu u předmětu Praxe FŘ.
  • Dotazník vyplněný studentem - formulář dotazníku lze nalézt i na stránkách Katedry ekonomickcýh studií zde.

V případě nejasností, prosím, kontaktujte garanta praxí Ing. Dagmar Frendlovskou, Ph.D. (dagmar.frendlovska@vspj.cz)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz