Výuka KES

Katedra ekonomických studií (KES) zajišťuje výuku ekonomických odborných předmětů především pro studenty studijního programu EKONOMIKA A MANAGEMENT. Ten je na VŠPJ zastoupen dvěma studijními obory:

 • oborem FINANCE A ŘÍZENÍ, pro který je KES oborovou katedrou a vyučuje většinu jeho předmětů, a dále
 • oborem CESTOVNÍ RUCH, na kterém předměty zajišťované KES tvoří přibližně čtvrtinu profilových předmětů.

Zbývajícím neekonomickým studijním oborům jsou nabízeny předměty seznamující se základy ekonomiky, daní či účetnictví.

Studijní plán oboru Finance a řízení a jeho struktura

Tříletý bakalářský studijní obor Finance a řízení zahrnuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty s celkem požadovanou zátěží rovnající se 180 kreditům (průměrně 60 kreditů za rok a 30 za semestr). Doporučený studijní plán lze nalézt zde.

Povinné předměty

Mezi povinné předměty patří:

 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Podniková ekonomika
 • Management
 • Marketing
 • Cizí jazyk (angličtina nebo němčina)
 • Matematika 1 a 2
 • Statistika
 • Právo
 • Finanční účetnictví 1 a 2
 • Daně 1 a 2
 • Finanční řízení a investiční rozhodování
 • Peníze, banky, fin.trhy
 • Manažerské účetnictví
 • Management jakosti výrobků a služeb
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategické řízení
 • Diplomový seminář
 • Praxe (v délce 18 týdnů)

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou seskupeny do pěti specializací, student musí vystudovat jednu z nich (k výběru specializace dochází ve 4.semestru).

Specializace studentů oboru Finance a řízení (FŘ)

Název specializace

Předměty (první je ve 4. semestru; další dva v 5. semestru)

Finance a daně

Finanční analýza; Controlling a řízení nákladů; Daně pro podnikovou praxi

Finanční poradenství

Finanční matematika; Pojišťovnictví a pojistná matematika; Cenné papíry a finanční poradenství

Projektový management

Projektové řízení 1; Projektové řízení 2; Softwarová podpora projektů

Řízení průmyslových procesů

Průmyslová logistika; Řízení výrobních procesů; Řízení kvality výrobních procesů

Veřejná správa a reg. rozvoj

Regionální rozvoj; Státní správa ve veřejné správě; Samospráva ve veřejné správě

Předměty lze studovat i jednotlivě jako volně volitelné.

Volitelné

Do kategorie volitelných předmětů jsou zařazeny např. předměty:

 • sport (lze získat max. 2 kredity)
 • cizí jazyk jiný než povinný
 • cizojazyčný předmět (viz níže)
 • Elektronické obchodování pro ekonomy
 • Etika
 • Kariérní poradenství
 • Marketingová komunikace
 • Mediální komunikace
 • Mzdová agenda v podnikové praxi
 • Podnikání fyzické osoby
 • Simulační manažerské hry
 • Společnost s ručením omezeným
 • Tvorba simulačních modelů
 • Založení malého podniku

Výuka cizích jazyků, předměty v cizím jazyce

Na oboru Finance a řízení má student povinnost vystudovat 1 cizí jazyk - volí si mezi angličtinou a němčinou.

Další povinností (v prezenční formě studia) je vystudovat 1 předmět v cizím jazyce - a to buď alternativu povinného předmětu nebo volitelný předmět.

Cizojazyčně vyučované předměty

cizojazyčná alternativa povinných předmětů

 • Business Economics (anglicky, alternativa předmětu Podniková ekonomika)
 • Financial Management and Investment Decision-making (anglicky, alternativa předmětu Finanční řízení a investiční rozhodování)
 • Macroeconomics (anglicky, alternativa předmětu Makroekonomie)
 • Management (anglicky, alternativa předmětu Management)
 • Marketing A (anglicky), Marketing auf Deutsch (německy, alternativa předmětu Marketing A)
 • Microeconomics (anglicky, alternativa předmětu Mikroekonomie)
 • Money, Banks, Fin.Markets (anglicky, alternativa předmětu Peníze, banky, fin.trhy)
 • Quality Management of Products and Services (anglicky, alternativa předmětu Management jakosti výrobků a služeb)
 • Strategic Management (anglicky, alternativa předmětu Strategické řízení)

cizojazyčné volitelné předměty

 • Decision-making in Management (anglicky)
 • Einführung in moderne PR (německy)
 • Finance Services Center Management (anglicky)
 • Foreign Trade (anglicky)
 • Fundamentals of Financial Accounting (anglicky)
 • Introduction into PR (anglicky)
 • Project Management (anglicky)
 • Starting Business - Project (anglicky)
 • Sustainability in Business (anglicky)

Kromě těchto předmětů je nabízen také volitelný předmět International Business Week (anglicky) umožňující studentům týdenní pobyt v zahraničí spojený s týmovou prací se studenty zahraničních VŠ na zadané téma.

Hlavní skupiny předmětů garantovaných Katedrou ekonomických studií (KES)

Teoretická ekonomie

 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie
 • Ekonomická teorie
 • Světová ekonomika

Finance

 • Podniková ekonomika
 • Finanční řízení a investiční rozhodování
 • Finanční analýza
 • Peníze,banky,finanční trhy

Řízení a marketing

 • Management
 • Marketing
 • Management jakosti výrobků a služeb
 • Řízení lidských zdrojů
 • Strategické řízení

Účetnictví a daně

 • Úvod do účetnictví
 • Finanční účetnictví 1 a 2
 • Manažerské účetnictví
 • Daně 1 a 2

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz