Katedra ekonomických studií
Publikováno: 18. 5. 2022 02:50
Autor: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Odborná praxe studentů

Cílem odborné praxe je umožnit studentovi jednak ověřit si vědomosti získané studiem jednotlivých předmětů studijního programu při praktických činnostech v konkrétních situacích organizací, jednak doplnit si tyto vědomosti praktickými poznatky.

Odborná praxe je součástí jak studijního programu Ekonomika a management, oboru Finance a řízení (dále FŘ), který je platný pro studenty zapsané na VŠPJ před rokem 2019, tak studijního programu Finance a řízení, do kterého nastoupili studenti v roce 2019 a později (dále FŘ2019+).

V současnosti má odborná praxe programu FŘ2019+ délku 15 týdnů a měla by být vykonána v 6. semestru studia.

Praxe jsou detailně popsány na autentizované části webu Průvodce praxí

Problematiku praxí aktuálně upravuje Směrnice k odborné praxi pro studenty VŠPJ a dále Pravidla pro organizaci praxí pro studenty oboru/programu Finance a řízení. Naleznete zde jak základní pokyny k průběhu praxe, podmínky ukončení, tak také podmínky pro uznání předmětu Praxe FR (základní údaje o uznání praxí viz též odkaz "Uznávání předmětů").

V případě sporných otázek, předběžných dotazů a jakýchkoliv nejasností se obracejte na garanta praxí, kterým je na Katedře ekonomických studií pro obor FŘ i program FŘ2019+ Ing. Dagmar Frendlovská Ph.D. (dagmar.frendlovska@vspj.cz)

Problematika praxí byla náplní projektu "Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu" financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož řešení proběhlo v letech 2011-2013. Výsledkem projektu je mimo jiné portál praxí praxe.vspj.cz sloužící k propojení nabídky praxí a poptávky studentů po praxích.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...