Mezinárodní konference a semináře

Členové katedry ekonomických studií spolupracovali na následujících seminářích a konferencích

International Week

 • pravidelně pořádaná akce Mezinárodního oddělení VŠPJ
 • přednášky odborníků ze zahraničí

International Business Week - domácí

 • mezinárodní týdenní projektová aktivita pořádaná pro studenty partnerských vysokých škol zapojených do mezinárodní sítě IBW. Za každou zapojenou vysokou školu se jednotlivých IBW účastní maximálně 5 studentů. Ti jsou následně rozděleni do mezinárodních týmů (každý tým je složený ze studentů různých národností). Společně pak řeší reálnou případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují a prezentují. Součástí týdne je i návštěva místní firmy nebo instituce, kulturní program a společná večeře. Komunikačním jazykem je angličtina. Tým z každé vysoké školy obvykle doprovází akademický pracovník, který se podílí na koučování a hodnocení studentských týmů. Studenti obdrží na závěr týdne certifikát.
 • na VŠPJ pořádána jednou za 12 roky
 • v roce 2017 akce proběhla ve spolupráci s Rodinným pivovarem Bernard
 • v roce 2022 akce proběhla ve spolupráci s městem Telč - více informací zde

International Business Week

 • pravidelně pořádané týdenní projektové aktivity partnerskými vysokými školami zapojenými do mezinárodní sítě IBW
 • každoročně se cca 10 výjezdů účastní kolem 4060 studentů studijních programů a oborů Finance a řízení, Cestovní ruch, Aplikovaná informatika, Počítačové systémy či Zdravotně sociální pracovník.
 • více informací zde

Konference Mathematical Methods in Economics (MME)

 • datum pořádání: září 2013
 • hlavní partner konference: Česká společnost pro operační výzkum (ČSOV)
 • více informací na stránkách konference zde

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401