Mezinárodní konference a semináře

Členové katedry ekonomických studií spolupracovali na následujících seminářích a konferencích

International Week

  • pravidelně pořádaná akce Mezinárodního oddělení
  • přednášky odborníků ze zahraničí

International Business Week - domácí

  • mezinárodní týdenní projektová aktivita pořádaná pro studenty partnerských vysokých škol zapojených do mezinárodní sítě IBW. Za každou zapojenou vysokou školu se jednotlivých IBW účastní maximálně 5 studentů. Ti jsou následně rozděleni do mezinárodních týmů (každý tým je složený ze studentů různých národností). Společně pak řeší reálnou případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují a prezentují. Součástí týdne je i návštěva místní firmy nebo instituce, kulturní program a společná večeře. Komunikačním jazykem je angličtina. Tým z každé vysoké školy obvykle doprovází akademický pracovník, který se podílí na koučování a hodnocení studentských týmů. Studenti obdrží na závěr týdne certifikát.
  • na VŠPJ pořádána jednou za 1-2 roky
  • poslední akce proběhla v roce 2017 ve spolupráci s Rodinným pivovarem Bernard - viz stránky akce

International Business Week

  • pravidelně pořádané týdenní projektové aktivity partnerskými vysokými školami zapojenými do mezinárodní sítě IBW
  • každoročně se cca 10 výjezdů účastní kolem 40-60 studentů oborů Finance a řízení, Cestovní ruch, Aplikovaná informatika, Počítačové systém či Zdravotně sociální pracovník.
  • více viz stránky akce

Konference Mathematical Methods in Economics (MME)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz